Winergetic Standard

Winergetic Standard

Winergetic Standard e špicková úroveň tepelně-izolačních vlastností

  • Moderní 7-komorový profilový systém VEKA
  • Trojsklo 3/16/3/16/3 se součinitelem průniku tepla Ug=0,6 W/m2K

 

tel.: +420 724 448 028 | oknahavirov@stavbyplast.eu